Combo Phòng ăn

-4%
Ảnh: COMBO BULL- Combo phòng khách Rubies House Ảnh: COMBO BULL- Combo phòng khách Rubies House
11,500,000₫ 11,950,000₫
-14%
COMBO DINNER 1- Bộ Bàn Ăn Phòng Bếp Rubies House COMBO DINNER 1- Bộ Bàn Ăn Phòng Bếp Rubies House
5,990,000₫ 6,990,000₫
-23%
COMBO DINNER 2- Bộ Bàn Ăn Phòng Bếp Rubies House COMBO DINNER 2- Bộ Bàn Ăn Phòng Bếp Rubies House
9,900,000₫ 12,900,000₫
-10%
 COMBO DINNER 3- Bộ Bàn Ăn Phòng Bếp Rubies House  COMBO DINNER 3- Bộ Bàn Ăn Phòng Bếp Rubies House
14,460,000₫ 15,990,000₫
-3%
Ảnh: COMBO DONUT - Combo phòng ăn Rubies House Ảnh: COMBO DONUT - Combo phòng ăn Rubies House
15,500,000₫ 15,900,000₫
-3%
Ảnh: COMBO INUT - Combo phòng ăn Rubies House Ảnh: COMBO INUT - Combo phòng ăn Rubies House
16,000,000₫ 16,450,000₫
-16%
COMBO JAROD- Combo phòng khách Rubies House COMBO JAROD- Combo phòng khách Rubies House
10,490,000₫ 12,490,000₫
-3%
Ảnh: COMBO MONO - Combo phòng khách Rubies House Ảnh: COMBO MONO - Combo phòng khách Rubies House
16,000,000₫ 16,450,000₫
-7%
Ảnh: COMBO NEVA - Combo phòng ăn Rubies House Ảnh: COMBO NEVA - Combo phòng ăn Rubies House
13,000,000₫ 13,950,000₫
-18%
COMBO ROME  - Combo phòng khách Rubies House COMBO ROME  - Combo phòng khách Rubies House
8,990,000₫ 10,900,000₫
-3%
Ảnh: COMBO ROME 2 - Combo phòng khách Rubies House Ảnh: COMBO ROME 2 - Combo phòng khách Rubies House
14,000,000₫ 14,500,000₫
-4%
Ảnh: COMBO WISHBORN - Combo phòng ăn Rubies House Ảnh: COMBO WISHBORN - Combo phòng ăn Rubies House
12,000,000₫ 12,450,000₫